Kuvendi mban nesër seancë, ky është rendi i ditës

Kuvendi i Kosovës nesër do ta mbajë seancën e radhës. Seanca do të fillojë nga ora 11:00. Në rend dite janë 23 pika. Rendi i ditës: Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme, Deklarimet jashtë rendit të ditës, Pyetjet parlamentare, Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-212 për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor, Votimi […]

Kuvendi mban nesër seancë, ky është rendi i ditës
kuvendi-mban-neser-seance,-ky-eshte-rendi-i-dites

kuvendi-mban-neser-seance,-ky-eshte-rendi-i-dites

Kuvendi i Kosovës nesër do ta mbajë seancën e radhës.

Seanca do të fillojë nga ora 11:00.

Në rend dite janë 23 pika.

Rendi i ditës:

 1. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,
 2. Deklarimet jashtë rendit të ditës,
 3. Pyetjet parlamentare,
 4. Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-212 për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor,
 5. Votimi i Projektligjit nr.08/L-221 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë dhe projektit ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, KOSTT (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu sh. a.) dhe KFË, Frankfurt Am Main (KFË) për Projektin -Zhvillimi i sektorit të energjisë VII – përmirësimi i rrjetit të transmetimit,
 6. Votimi i Projektligjit nr.08/L-222 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim për Projektin “Ngrohtorja solare e Prishtinës”,
 7. Votimi i Projektligjit nr.08/L-223 për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëfinancimin e bursave të arsimit të lartë në nivelin master në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ambasadës së Francës në Prishtinë,
 8. Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-207 për tekstet shkollore,
 9. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-234 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar,
 10. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-236 për ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze,
 11. Zgjedhja e Komisionerit Parlamentar për Forcën e Sigurisë së Kosovës,
 12. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e dy (2) anëtarëve nga radhët e komunitetit shqiptarë në Komisionin e Pavarur për Media,
 13. Shqyrtimi i rekomandimit të Komisionit për ekonomi, industri, ndërmarrësi dhe tregti për shkarkimin e kryesueses dhe anëtarët e Bordit të Komisionit për Pavarur për Miniera dhe Minerale,
 14. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-125 për Pronën Publike,
 15. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-168 për Prokurorinë Speciale,
 16. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-188 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr. 06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës,
 17. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/-L-187 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr.08/L-032 të Procedurës Penale,
 18. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-194 për Sistemin Qendror të Evidencës Penale të Kosovë,
 19. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-245 për artin dhe kulturën,
 20. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-241 për vlerësimin strategjik mjedisor,
 21. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-242 për performancën energjetike të ndërtesave,
 22. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-246 për administrimin e ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpronësi,
 23. 23.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-240 për Agjencinë e Regjistrimit Civil