Pavarësisht nga një fitim i raportuar së fundmi, Spotify do të largojë nga puna pothuajse 20 për qind të fuqisë punëtore

Aplikacioni popullor i transmetimit të muzikës, Spotify, do të shkurtojë pothuajse një të pestën e fuqisë së tij punëtore, pavarësisht nga një fitim prej 65 milionë eurosh, sipas shifrave të tij të fundit. Raundi i fundit i shkurtimeve të punës nga firma do të prekë rreth 1,500 njerëz – që...

Pavarësisht nga një fitim i raportuar së fundmi, Spotify do të largojë nga puna pothuajse 20 për qind të fuqisë punëtore
Aplikacioni popullor i transmetimit të muzikës, Spotify, do të shkurtojë pothuajse një të pestën e fuqisë së tij punëtore, pavarësisht nga një fitim prej 65 milionë eurosh, sipas shifrave të tij të fundit. Raundi i fundit i shkurtimeve të punës nga firma do të prekë rreth 1,500 njerëz – që...