Pothuajse gjysma e PBB-së së shtetit është nga rajoni i Shkupit

Shkup, 2 shkurt – Rajoni i Shkupit me 44.9%,ka pasur pjesëmarrje më të madhe në Prodhimin e Brendshëm Bruto të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2022, tregojnë të dhënat e Entit Shtetëror për Statistikë. Rajoni i Pellagonisë në PBB të shtetit merr pjesë me 10,0%, rajoni Jugperëndimor me 8,8%,...

Pothuajse gjysma e PBB-së së shtetit është nga rajoni i Shkupit
Shkup, 2 shkurt – Rajoni i Shkupit me 44.9%,ka pasur pjesëmarrje më të madhe në Prodhimin e Brendshëm Bruto të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2022, tregojnë të dhënat e Entit Shtetëror për Statistikë. Rajoni i Pellagonisë në PBB të shtetit merr pjesë me 10,0%, rajoni Jugperëndimor me 8,8%,...