Promovimi i publikimit “Modulet për edukimin paqësor në arsimin e mesëm”

Shkup, 11 qershor – Ambasada e parë e fëmijëve në botë Megjashi sot do të promovojë publikimin “Modulet për edukimin paqësor në arsimin e mesëm”. Nga Megjashi informojnë se modulet për…

Promovimi i publikimit “Modulet për edukimin paqësor në arsimin e mesëm”
Shkup, 11 qershor – Ambasada e parë e fëmijëve në botë Megjashi sot do të promovojë publikimin “Modulet për edukimin paqësor në arsimin e mesëm”. Nga Megjashi informojnë se modulet për…