Qytetarët tani mund të kontrollojnë online nëse e kanë pasaportën gati!

Shkup, 25 shkurt – Nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë njoftuar se kanë vendosur në funksion faqen, ku qytetarët të cilët janë fotografuar në termin të rregullt në pikat “Prolet” dhe “MTV”, mund të shohin nëse pasaporta e tyre është gati për ta tërhequr. Ministri i Punëve të Brendshme,...

Qytetarët tani mund të kontrollojnë online nëse e kanë pasaportën gati!
Shkup, 25 shkurt – Nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë njoftuar se kanë vendosur në funksion faqen, ku qytetarët të cilët janë fotografuar në termin të rregullt në pikat “Prolet” dhe “MTV”, mund të shohin nëse pasaporta e tyre është gati për ta tërhequr. Ministri i Punëve të Brendshme,...