Si të kuptojmë nëse fëmijës i mungon vetëbesimi?

Studime të shumta tregojnë se fëmijët me vetëbesim të lartë janë më të lumtur, më të pavarur dhe më të suksesshëm. Nga ana tjetër, fëmijët të cilëve u mungon vetëvlerësimi shpesh kanë probleme në marrëdhëniet me njerëzit e tjerë, kryesisht bashkëmoshatarët dhe miqtë, si dhe vështirësi me suksesin akademik, shkruan Panacea. Fëmijët të cilëve u […]

Si të kuptojmë nëse fëmijës i mungon vetëbesimi?
Bullizmi te fëmijët, foto: Pixelshot në Canva

Studime të shumta tregojnë se fëmijët me vetëbesim të lartë janë më të lumtur, më të pavarur dhe më të suksesshëm. Nga ana tjetër, fëmijët të cilëve u mungon vetëvlerësimi shpesh kanë probleme në marrëdhëniet me njerëzit e tjerë, kryesisht bashkëmoshatarët dhe miqtë, si dhe vështirësi me suksesin akademik, shkruan Panacea.

Fëmijët të cilëve u mungon vetëbesimi dhe vetëvlerësimi gjithashtu e kanë shumë më të vështirë të përshtaten me ndryshimet, kanë më shumë gjasa të ngurrojnë të provojnë gjëra të reja dhe rrallë kërkojnë ndihmë kur kanë nevojë. Por si ta kuptoni se një fëmije i mungon vetëbesimi?

Sipas shpjegimeve të psikologëve, ekzistojnë disa shenja që mund të tregojnë se një fëmijës i mungon vetëbesimi. Kjo nënkupton këtë:

  • Shpesh krahasohet me të tjerët
  • Vazhdimisht fajëson veten për gjithçka që shkon keq
  • Ekziston frika e dështimit
  • Ai vazhdimisht përpiqet të kënaqë njerëzit rreth tij
  • E merr keq kritikën.

Edhe pse ndonjë nga këto shenja nuk do të thotë domosdoshmërish se një fëmijës i mungon vetëvlerësimi, këta janë disa nga treguesit e parë që tregojnë për të.