YouTube po teston numërimin e pëlqimeve dhe komenteve në kohë reale

YouTube nuk i njofton gjithmonë përdoruesit kur prezanton veçori të reja, por ky ndryshim i fundit është mjaft i dobishëm. Bëhet fjalë për faktin se YouTube ka lejuar disa persona të shohin numrin e pëlqimeve dhe komenteve në kohë reale, pra ndryshimin e tyre “nga minuti në minutë”. Aktualisht, numri...

YouTube po teston numërimin e pëlqimeve dhe komenteve në kohë reale
YouTube nuk i njofton gjithmonë përdoruesit kur prezanton veçori të reja, por ky ndryshim i fundit është mjaft i dobishëm. Bëhet fjalë për faktin se YouTube ka lejuar disa persona të shohin numrin e pëlqimeve dhe komenteve në kohë reale, pra ndryshimin e tyre “nga minuti në minutë”. Aktualisht, numri...