Nuk mund të jesh gjithë kohën “i mirë” në vendin tuaj të punës

“Unë dua që njerëzit të më pëlqejnë” është fraza që degjojmë shpesh. Dhe natyrisht, kush nuk do që të jetë i pëlqyer? Problemi është kur udhëheqësit janë gjithmonë të mirë.…

Nuk mund të jesh gjithë kohën “i mirë” në vendin tuaj të punës
“Unë dua që njerëzit të më pëlqejnë” është fraza që degjojmë shpesh. Dhe natyrisht, kush nuk do që të jetë i pëlqyer? Problemi është kur udhëheqësit janë gjithmonë të mirë.…