Ulet numri i studentëve të diplomuar vitin e kaluar krahasuar me vitin 2022

Shkup, 28 maj – Enti Shtetëror i Statistikës publikoi se në vitin 2023 është ulur numri i studentëve të diplomuar në krahasim me vitin 2022. Sipas të dhënave të Entit…

Ulet numri i studentëve të diplomuar vitin e kaluar krahasuar me vitin 2022
Shkup, 28 maj – Enti Shtetëror i Statistikës publikoi se në vitin 2023 është ulur numri i studentëve të diplomuar në krahasim me vitin 2022. Sipas të dhënave të Entit…