ITSHKSH ngre ura të reja bashkëpunimi me institutin e trashëgimisë, edukimit dhe turizmit në Shqipëri

Shkup, 30 maj – Dje ITSHKSH-në e vizituan studiues nga Instituti i Trashëgimisë, Edukimit dhe Turizmit të Shqipërisë. Në këtë takim u prezantua veprimtaria e dy institucioneve, duke marrë parasysh…

ITSHKSH ngre ura të reja bashkëpunimi me institutin e trashëgimisë, edukimit dhe turizmit në Shqipëri
Shkup, 30 maj – Dje ITSHKSH-në e vizituan studiues nga Instituti i Trashëgimisë, Edukimit dhe Turizmit të Shqipërisë. Në këtë takim u prezantua veprimtaria e dy institucioneve, duke marrë parasysh…