Akuzohet për shpërlarje parash, Prokuroria Speciale ngrit tjetër aktakuzë ndaj Burdushit

Prokuroria Speciale ngrit tjetër aktakuzë ndaj Burdushit, akuzohet për shpërlarje parash.

Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë ndaj Hysni Peqanit, i njohur si “Burdushi”, për ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike, mbajtja në pronësi të armëve, si dhe shpëlarja e parave.

Ndaj të vetëquajturit mjek popullor, Hysni Peqanit, që më parë është arrestuar nën akuzat për mashtri, është ngritur një tjetër aktakuzë.

Kësaj radhe, Prokuroria Speciale akuzon atë edhe për mbajtje të armëve dhe shpërlarje të parave.

Njoftimi i plotë i Prokurorisë:

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit H.P. për shkak të veprave penale “Ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike”, “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” si dhe për veprën penale “Shpëlarja e parave”.

Prokuroria njofton se i pandehuri H.P. prej kohës së pavërtetuar, së paku nga data e regjistrimit të biznesit privat me aktivitetin primar “aktivitet e tjera të shëndetit të njeriut”, më 15 qershor 2005 deri më 26 korrik 2019, pa kualifikime profesionale mjekësore dhe pa licencë përkatëse, me qëllim të përfitimit të pasurisë në mënyrë të kundërligjshme, e me anë të paraqitjes së rreme të fakteve se kinse posedon aftësi mbinatyrore dhe ashtu i mjekon edhe sëmundjet më të rënda fizike dhe psikike dhe ndihmon në zgjidhjen e problemeve të ndryshme familjare, të dëmtarëve të cilët kanë kërkuar ndihmë, iu ka kryer trajtime të improvizuara, të kota, duke i vënë i pandehuri H.P. në lajthim dhe duke i nxitur që për këtë t`i paguajnë shuma të ndryshme të parave nga 20€ deri në 3000€, ashtu që kjo vepër penale e vazhduar ka rezultuar me dobi pasurore të kundërligjshme prej rreth një milion euro (1.000.000). Me këto veprime i pandehuri H.P. ka kryer veprën penale “Ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike” nga neni 262 paragrafi 1 të KPRK-së, lidhur me veprën penale “Mashtrimi në vazhdimësi” nga neni 335 paragrafi 5 të Kodit Penal.